Nieuwe wet beschermt consumenten tegen hoge kosten bij laattijdige betaling


Vanaf 1 september 2023 is er een nieuwe wet van kracht die ervoor zorgt dat consumenten beter beschermd worden bij laattijdige betalingen. Deze wet verplicht bedrijven om eerst een gratis herinnering te sturen voordat ze extra kosten mogen aanrekenen. In dit artikel beantwoorden we 8 veelgestelde vragen over deze nieuwe wet.

1. Wat houdt de extra bescherming in? Consumenten kunnen nu rekenen op strengere regels voor rente en schadevergoeding bij laattijdige betalingen. Dit is bedoeld om hen extra bescherming te bieden. De nieuwe wet is van toepassing op alle contracten vanaf 1 september 2023 en op facturen gebaseerd op contracten die vóór die datum bestonden.

2. Waarom deze verandering? Deze verandering is ingevoerd om te voorkomen dat consumenten hoge intresten moeten betalen of worden geconfronteerd met agressieve benaderingen door incassobureaus. 

3. Wat verandert er concreet? Tot nu toe rekenden bedrijven vaak extra kosten aan voor een herinneringsbrief bij laattijdige betaling. Vanaf september mogen bedrijven echter geen kosten meer aanrekenen voor de eerste herinnering. Klanten hebben nu 14 dagen de tijd om te betalen na ontvangst van de herinnering. Als de betaling niet binnen deze termijn plaatsvindt, mogen bedrijven wel rente en kosten in rekening brengen. Dit voorkomt dat consumenten in een negatieve schuldenspiraal terechtkomen door hoge rentekosten en invorderingskosten.

4. Wat als een bedrijf dit niet doet? Als bedrijven hun contractvoorwaarden niet aanpassen, kunnen ze geen incassokosten aan- of doorrekenen aan klanten die niet of te laat betalen. Het is belangrijk om klanten duidelijk te informeren over de gevolgen van niet-betaling. Het niet aanpassen van de contractvoorwaarden kan leiden tot het onvermogen om de kosten te recupereren. Controles van de economische inspectie zijn mogelijk.

5. Gelden deze nieuwe regels ook in een B2B-context? Nee, deze nieuwe regels zijn alleen van toepassing op particuliere klanten (consumenten). In de B2B-context mogen bedrijven kosten voor laattijdige betaling aanrekenen volgens hun eigen algemene voorwaarden, zonder de verplichting om een eerste gratis herinnering te versturen.

6. Krijgt het schadebeding een plafond? Ja, het schadebeding krijgt beperkingen. Het is niet langer toegestaan om zomaar 10% van het factuurbedrag als schadebeding te vragen. De hoogte van het schadebeding hangt af van het factuurbedrag. Het is belangrijk om het schadebeding nog steeds te vermelden in de algemene voorwaarden.

7. Worden de rentekosten begrensd? Ja, ook de rentekosten krijgen een plafond. Deze mogen niet hoger zijn dan de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstanden bij handelstransacties, momenteel 10,5%. Ongeacht wat er in de algemene voorwaarden staat vermeld, zijn bepalingen zoals een forfaitaire herinneringskost van 50 euro of een rentepercentage van 12% niet meer geldig.

8. Is de eerste herinnering gratis? Ja, vanaf 1 september is de eerste herinnering gratis voor de klant. De klant heeft na ontvangst van de herinnering 17 dagen (bij verzending per post) of 15 dagen (bij elektronische verzending) de tijd om te betalen zonder dat er extra kosten in rekening mogen worden gebracht. Op de herinnering moet ook vermeld worden of er bijkomende kosten zijn bij te late betaling en hoe hoog het schadebeding zal zijn.

Met deze nieuwe wetgeving wil de overheid ervoor zorgen dat consumenten beter beschermd worden tegen hoge kosten bij laattijdige betalingen. Het is belangrijk voor bedrijven om zich bewust te zijn van deze nieuwe regels en hun contractvoorwaarden zo nodig aan te passen.

Voor meer informatie over juridische dienstverlening en om uw belangen te beschermen, kunt u contact opnemen met Advocatenkantoor Paesen-Neyens-Dirckx. Zij zijn uw partner in juridische zaken.

Hoe uw facturen vlot invorderen? | Advocaten PAESEN-NEYENS-DIRCKX | Bree

Hoe uw facturen vlot invorderen? | Advocaten PAESEN-NEYENS-DIRCKX | Bree

Hoe uw facturen vlot invorderen?

ONTDEK MEER

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in & ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

Blijf in het nu

In de kijker

Contacteer ons

Advocaten PAESEN-NEYENS-DIRCKX

Wilt u dat Advocatenkantoor PAESEN-NEYENS-DIRCKX uw juridische zaken behartigt, neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.