Hoe uw facturen vlot invorderen?


Uit onderzoek blijkt dat momenteel ruim 10% van de facturen van Limburgse bedrijven pas 90 dagen na de vervaldatum of zelfs helemaal niet wordt betaald.

Het spreekt voor zich dat laattijdige betalingen liquiditeitsproblemen veroorzaken.

De wet die ondernemers beschermt tegen handelspartners die hun facturen te laat betalen, is sinds februari 2022 verstrengd.

Volgens deze wet is op elk factuurbedrag dat op de vervaldatum niet (volledig) is betaald, zonder voorafgaande aanmaning een wettelijk bepaalde intrestvoet verschuldigd. Momenteel bedraagt deze intrestvoet 8%. Daarnaast is er ook een forfaitair bedrag van € 40 opeisbaar, waardoor ook bij kleinere factuurbedragen de administratiekosten van aanmaningen en dergelijke (deels) kunnen worden gerecupereerd.

Verder werd sinds februari 2022 ook de betaaltermijn verkort. In principe dient elke factuur binnen de 30 dagen te worden betaald. Mits onderling akkoord kan dit worden uitgebreid naar maximaal 60 dagen. Een betaaltermijn overeenkomen van meer dan 60 dagen is niet meer mogelijk.

Contracten en samenwerkingsvoorwaarden moeten sinds 01/02/2022 conform de nieuwe wetgeving zijn opgesteld. Het loont dus de moeite om uw samenwerkingsverbanden op dat vlak onder de loep te laten nemen.

Wordt u als ondernemer geconfronteerd met onbetaalde facturen, dan kan de IOS-procedure op een eenvoudige manier soelaas bieden. Deze procedure houdt in dat onbetwiste facturen tussen ondernemers zonder tussenkomst van een rechtbank rechtstreeks kunnen worden ingevorderd via de gerechtsdeurwaarder.

Contacteer ons

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in & ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

Blijf in het nu

In de kijker

Contacteer ons

Advocaten PAESEN-NEYENS-DIRCKX

Wilt u dat Advocatenkantoor PAESEN-NEYENS-DIRCKX uw juridische zaken behartigt, neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.