ONBETAALDE FACTUREN : WAT TE DOEN?Recent werden cijfers gepubliceerd waaruit blijkt dat naar schatting 700 miljoen € aan onbetaalde facturen openstaan in Limburg alleen.

Aangezien laattijdige betalingen kunnen zorgen voor liquiditeitsproblemen op korte termijn, en op langere termijn zelfs voor winstderving en jobverlies, is het belangrijk om kort op de bal te spelen en onbetaalde facturen adequaat in te vorderen. Hierbij een beknopt overzicht van de mogelijkheden.

1. Onbetwiste facturen invorderen opzichtens een andere onderneming

Met de IOS-procedure kunnen niet-betwiste schuldvorderingen tussen ondernemers ingevorderd worden door een advocaat samen met een gerechtsdeurwaarder en is de tussenkomst van de rechtbank in beginsel niet meer vereist. Voordelen:
  
  • De kosten van deze procedure zijn aanzienlijk lager dan bij een gerechtelijke invordering (vb. er is geen dagvaardingskost).
  • Indien de schuldenaar niet reageert binnen een termijn van één maand en acht dagen beschikt u reeds over een uitvoerbare titel.
  • Bij solvabiliteit van de schuldenaar worden alle kosten rechtstreeks verhaald bij de schuldenaar.

2. Gerechtelijk invorderen van facturen (zowel tegen een onderneming als particulier)

In gevallen waarin de IOS-procedure niet mogelijk (vb. facturen aan een particulier, betwiste facturen aan een onderneming,...) of niet wenselijk is, kunnen facturen worden ingevorderd via de klassieke gerechtelijke procedure. Tussen ondernemingen zal de Ondernemingsrechtbank kennis nemen van de vordering, tussen een onderneming en een particulier zal de Vrederechter of de Rechtbank van Eerste Aanleg bevoegd zijn.

Deze procedure wordt ingeleid bij dagvaarding, waarna de zaak voor de rechtbank komt en de rechtbank een vonnis uitspreekt. Het vonnis geldt als uitvoerbare titel op basis waarvan het vonnis kan worden uitgevoerd.

3. Invorderen onbetwiste facturen opzichtens buitenlandse klanten

Facturen aan uw buitenlandse (Europese) klanten die onbetaald blijven, kunnen worden ingevorderd via het Europees Betalingsbevel.

Het verzoek om een Europees betalingsbevel wordt ingediend door middel van een standaardformulier houdende een aantal verplichte vermeldingen. Dit formulier wordt verzonden naar de bevoegde rechtbank, die nagaat of het verzoek om een Europees betalingsbevel aan alle voorwaarden voldoet. Vervolgens dient het formulier door de gerechtsdeurwaarder te worden betekend aan uw buitenlandse klant, waarna het betalingsbevel door de rechtbank uitvoerbaar wordt verklaard indien er geen tijdige betwisting komt vanwege uw klant.


BELANGRIJK: Voor al deze invorderingsprocedures is het uiterst belangrijk om goede factuurvoorwaarden te hebben. Contacteer ons gerust voor nazicht van uw factuurvoorwaarden of voor meer informatie omtrent onze invorderingstarieven. 

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in & ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

Blijf in het nu

In de kijker

Contacteer ons

Advocaten PAESEN-NEYENS-DIRCKX

Wilt u dat Advocatenkantoor PAESEN-NEYENS-DIRCKX uw juridische zaken behartigt, neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.