Nieuwe regels buitencontractuele aansprakelijkheid


Vandaag werd de Wet van 7 februari 2024 (Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe wetgeving, die in werking treedt op 1 januari 2025, brengt belangrijke wijzigingen en preciseringen met zich mee rondom het schadeverwekkend feit, het oorzakelijk verband, schadeloosstelling, en de aansprakelijkheid van contractanten en uitvoeringsagenten.

Schadeverwekkend Feit

De beoordeling van de fout wordt in principe objectief gedaan, tenzij er bewijs is van onoverwinnelijke dwaling. Om te beoordelen of de algemene zorgvuldigheidsnorm werd geschonden, kan de rechter rekening houden met de voorzienbaarheid van de schade en de omvang van inspanningen en maatregelen nodig om de schade te voorkomen (6.6).

Rechtspersonen zijn nu zonder fout aansprakelijk voor de schadelijke gevolgen van fouten van (leden van hun) bestuursorganen (ook feitelijke), tijdens en naar aanleiding van de uitoefening van hun functie (6.14).

Oorzakelijk Verband

Bij (gelijktijdige) samenlopende oorzaken wordt de conditio sine qua non regel gecorrigeerd: “Indien een tot aansprakelijkheid leidend feit geen noodzakelijke voorwaarde is voor de schade om de enkele reden dat een of meer andere gelijktijdige feiten, afzonderlijk of samen, een voldoende voorwaarde zijn voor de schade, is het niettemin ook een oorzaak.” (6.18).

Schadeloosstelling

Het principe van de integrale schadeloosstelling blijft (6.30). Ook de redelijke kosten gemaakt om (dreigende) schade te voorkomen vormen vergoedbare schade, zelfs als ze vruchteloos waren (6.28).

Contractanten en Uitvoeringsagenten

Onder de nieuwe wet kunnen ook contractanten en hun uitvoeringsagenten buitencontractueel aansprakelijk worden gesteld (indien niet contractueel uitgesloten), maar de contractuele verweermiddelen (voor de hulppersoon deze uit beide contracten) kunnen worden opgeworpen, tenzij bij aantasting van fysieke of psychische integriteit of bij het opzet schade te veroorzaken (6.3).

Kortom, het is essentieel voor ondernemingen en juridische professionals om zich bewust te zijn van deze veranderingen. Bij Advocatenkantoor Paesen-Neyens-Dirckx staan we klaar om u te adviseren en te ondersteunen bij deze nieuwe ontwikkelingen.

Paesen-neyens-dirckx

 

Contact | Advocaten PAESEN-NEYENS-DIRCKX | Bree

Wilt u dat Advocaten PAESEN-NEYENS-DIRCKX uw juridische zaken behartigt, neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in & ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

Blijf in het nu

In de kijker

Contacteer ons

Advocaten PAESEN-NEYENS-DIRCKX

Wilt u dat Advocatenkantoor PAESEN-NEYENS-DIRCKX uw juridische zaken behartigt, neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.