Ambtshalve Doorhaling in de KBO


Twee Nieuwe Gronden Voor Ambtshalve Doorhaling in de KBO

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is de Belgische databank waarin alle economisch actieve ondernemingen en hun vestigingseenheden geregistreerd zijn. Recent heeft de beheersdienst van de KBO twee nieuwe gronden ingevoerd die kunnen leiden tot een zogenaamde ambtshalve doorhaling. Dit kan verregaande gevolgen hebben voor ondernemingen.

Wat is Ambtshalve Doorhaling in de KBO?

De KBO registreert alle bedrijven en hun diverse vestigingseenheden in België. Deze registratie is cruciaal omdat het een onderneming een officiële status en zichtbaarheid verleent. Net zoals de bevolkingsregisters de gegevens van de burgers bevatten, moet de KBO de gegevens van alle economisch actieve bedrijven bevatten.

Een ambtshalve doorhaling in de KBO is een proces waarbij de beheersdienst van de KBO op eigen initiatief een onderneming uit haar register schrapt. Dit gebeurt meestal wanneer er informatie ontbreekt of wanneer er onjuiste gegevens zijn opgenomen in de KBO.

Nieuwe Gronden voor Doorhaling

Naast de standaardprocedure had de beheersdienst van de KBO al vijf extra gronden om over te gaan tot een ambtshalve doorhaling. Deze gronden waren voornamelijk bedoeld om ‘dode’ of ‘slapende’ bedrijven uit de databank te verwijderen.

Recentelijk zijn er twee extra gronden voor doorhaling toegevoegd, namelijk:

  1. De onderneming is opgehouden te bestaan door een fusie of splitsing die minstens drie maanden van kracht is.
  2. De onderneming voldoet niet aan de UBO-verplichtingen (uiteindelijke begunstigden).

Gevolgen van Doorhaling in de KBO

Een doorhaling van een onderneming in de KBO betekent niet dat de onderneming direct stopt met bestaan. De rechtspersoonlijkheid blijft bestaan en de onderneming moet nog steeds voldoen aan alle verplichtingen.

Echter, de gevolgen van een doorhaling zijn zeer significant. Bijvoorbeeld, de rechtsvorderingen van het bedrijf worden onontvankelijk verklaard en er is een verbod op het uitoefenen van de geschrapt verklaarde activiteiten. Dit kan zelfs leiden tot strafrechtelijke gevolgen. Bovendien wordt het vertrouwen in het bedrijf aangetast, vooral omdat de schrapping ook in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd.

 

Contact | Advocaten PAESEN-NEYENS-DIRCKX | Bree

Wilt u dat Advocaten PAESEN-NEYENS-DIRCKX uw juridische zaken behartigt, neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in & ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

Blijf in het nu

In de kijker

Contacteer ons

Advocaten PAESEN-NEYENS-DIRCKX

Wilt u dat Advocatenkantoor PAESEN-NEYENS-DIRCKX uw juridische zaken behartigt, neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.