Naamswijziging ingevolge bijkomende/gewijzigde afstammingsband


Heb je er ooit over nagedacht dat een kind met één ouder een tweede afstammingsband kan verkrijgen met een andere ouder? Of dat een kind plots een andere juridische vader krijgt dan degene die het bij de geboorte als vader had? Het kan gebeuren door latere erkenning of na een gerechtelijk onderzoek. In dit blogbericht zullen we meer inzicht geven in deze situatie en de bijbehorende naamwijzigingen.

Naamwijziging voor minderjarige kinderen

Als het kind minderjarig is, kunnen de ouders de familienaam van het kind wijzigen door een verklaring af te leggen bij de overheidsinstantie die de nieuwe afstammingsband vastlegt, zoals de ambtenaar van de burgerlijke stand of de rechter. Er zijn twee opties voor naamwijziging:

1. Het kind kan de naam krijgen van de persoon ten opzichte van wie de afstamming als tweede komt vast te staan.

2. Het kind kan een naam krijgen die samengesteld is uit de twee namen van de ouders, in de volgorde die zij kiezen, met niet meer dan één naam voor elk van hen.

Als er geen keuze wordt gemaakt of als er geen overeenstemming is, krijgt het kind de dubbele naam in alfabetische volgorde.

Belangrijk om te weten is dat wanneer de afstamming wordt vastgesteld door een latere erkenning, de ouders de gemeenschappelijke verklaring moeten afleggen op het moment van de erkenning. Daarnaast moet een minderjarig kind ouder dan 12 jaar altijd instemmen met de voorgestelde naamskeuze van de ouders, ongeacht wie de afstammingsband vaststelt. Als het kind geen toestemming geeft, blijft de naam ongewijzigd.

Naamwijziging voor meerderjarige kinderen

Bij meerderjarige kinderen is het niet aan de ouders om de naamwijziging te bepalen. Het is de verantwoordelijkheid van het meerderjarige kind zelf om een verklaring van naamskeuze toe te voegen bij de erkenning of om de nieuwe naam door de rechter te laten vastleggen. Als dit niet wordt gedaan, blijft de naam hetzelfde.

Gewijzigde afstammingsband en naam

Als de afstammingsband van een minderjarig kind wijzigt na een vordering tot betwisting van de afstamming, heeft dit gevolgen voor de familienaam. De rechter neemt in het vonnis akte van de nieuwe naam van het kind, die wordt gekozen uit de wettelijke mogelijkheden of die verplicht wordt gesteld door de wet. Bij onenigheid of afwezigheid van een keuze krijgt het kind de dubbele naam in alfabetische volgorde.

Bij een wijziging in de afstammingsband van een kind ouder dan 12 jaar, na een vordering tot betwisting van de afstamming, kan de familienaam alleen veranderen met de toestemming van het kind. Zonder toestemming blijft de naam ongewijzigd en behoudt het kind zijn huidige naam.

De rechter neemt in het vonnis akte van de nieuwe naam die het meerderjarige kind kiest uit de wettelijke opties.

Conclusie

Bijkomende afstammingsbanden kunnen voor veranderingen in familienamen zorgen. Het proces van naamwijziging verschilt voor minderjarige en meerderjarige kinderen. Voor minderjarige kinderen moeten de ouders een verklaring afleggen, terwijl meerderjarige kinderen zelf verantwoordelijk zijn voor de naamwijziging. Het kind heeft ook inspraak bij de naamskeuze.

Raadpleeg altijd een juridisch expert voor specifiek advies in jouw situatie.

 

Contact | Advocaten PAESEN-NEYENS-DIRCKX | Bree

Wilt u dat Advocaten PAESEN-NEYENS-DIRCKX uw juridische zaken behartigt, neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in & ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

Blijf in het nu

In de kijker

Contacteer ons

Advocaten PAESEN-NEYENS-DIRCKX

Wilt u dat Advocatenkantoor PAESEN-NEYENS-DIRCKX uw juridische zaken behartigt, neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.