'De kleine lettertjes'


Inleiding

Een onderneming kan niet langer zomaar haar algemene voorwaarden aan een consument ter beschikking stellen. Zij moet er ook voor zorgen dat ongebruikelijke of zwaarwichtige bepalingen niet aan zijn aandacht ontsnappen. Dit blijkt uit een recent arrest van het Hof van Cassatie. Dit blogartikel belicht deze zaak, waarin nalatigheid van de onderneming kan leiden tot de niet-toepasselijkheid van deze bepalingen.

De Context

De feiten die leidden tot het arrest zijn als volgt: twee consumenten bestellen een keuken bij een gespecialiseerde onderneming. Ze ondertekenen een bestelbon die verwijst naar de algemene verkoopsvoorwaarden op de achterzijde. Eén van deze voorwaarden stipuleert dat de consument 30% van de aankoopprijs moet betalen bij annulatie van de bestelling.

Nadat de plaatsing van de keuken herhaalde malen is uitgesteld, beroept de onderneming zich op deze clausule en eist de voorziene vergoeding. Wanneer geen akkoord bereikt wordt, start de onderneming een gerechtelijke procedure.

Het Arrest

 

Arrest Hof van Cassatie (full text)

ONTDEK MEER

De onderneming tekent cassatie aan tegen deze beslissing. Het Hof van Cassatie verwerpt echter haar argumenten. Het Hof stelt dat de onderneming de verplichting heeft om informatie te verstrekken over de verkoopsvoorwaarden, zodat de consument vooraf effectief kennis kan krijgen, of ten minste de redelijke mogelijkheid krijgt om kennis te nemen van de algemene verkoopsvoorwaarden.

Conclusie

Dit arrest markeert een belangrijke verschuiving in handelspraktijken. Ondernemingen moeten niet alleen hun algemene voorwaarden communiceren, maar ook zorgen voor een duidelijke en begrijpelijke uiteenzetting van ongebruikelijke of zwaarwichtige bepalingen. Een eenvoudige verwijzing naar algemene voorwaarden is niet langer voldoende, vooral als het gaat om significante bepalingen zoals een annuleringsclausule. Het nalaten hiervan kan leiden tot de niet-toepasselijkheid van deze bepalingen, zoals duidelijk werd in dit cassatiearrest.

Image description

Contact | Advocaten PAESEN-NEYENS-DIRCKX | Bree

Wilt u dat Advocaten PAESEN-NEYENS-DIRCKX uw juridische zaken behartigt, neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in & ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

Blijf in het nu

In de kijker

Contacteer ons

Advocaten PAESEN-NEYENS-DIRCKX

Wilt u dat Advocatenkantoor PAESEN-NEYENS-DIRCKX uw juridische zaken behartigt, neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.