Vermindering onroerende voorheffing wegens kinderen ten laste: nu ook voor beide gescheiden ouders


Elke ouder krijgt een vermindering op de onroerende voorheffing indien hij/zij minstens 2 kinderen ten laste heeft die bij hem/haar zijn ingeschreven en die in aanmerking komen voor gezinsbijslag.

Wanneer ouders uit elkaar gaan, zal enkel de ouder bij wie de kinderen gedomicilieerd zijn nog verder genieten van deze vermindering.

Het Grondwettelijk Hof heeft in juni 2022 geoordeeld dat deze regelgeving discriminerend is, bijvoorbeeld wanneer de kinderen evenveel verblijven bij elke ouder (co-ouderschap), en toch enkel de ouder waar ze gedomicilieerd zijn de vermindering van onroerende voorheffing krijgt.

Daarom werd de regelgeving vanaf aanslagjaar 2023 aangepast: vanaf nu kunnen ouders de vermindering van de onroerende voorheffing tussen hen verdelen, en zulks in verhouding tot het verblijf van de kinderen bij elke ouder.

Vereist is wel dat de ouders hun gedeeltelijke huisvesting aantonen per 01/01/2023. Dit kan bijvoorbeeld door het vonnis betreffende de verblijfsregeling, het bemiddelingsakkoord of een minnelijke overeenkomst die door beide ouders is ondertekend aan de belastingdiensten te bezorgen.

De aanvraag tot vermindering van de onroerende voorheffing door de ouder waar de kinderen niet gedomicilieerd zijn dient te gebeuren uiterlijk 31 maart van het aanslagjaar.

Wij helpen u graag verder indien u hierover meer informatie wenst.

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in & ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

Blijf in het nu

In de kijker

Contacteer ons

Advocaten PAESEN-NEYENS-DIRCKX

Wilt u dat Advocatenkantoor PAESEN-NEYENS-DIRCKX uw juridische zaken behartigt, neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.