Verkeersinbreuk begaan met bedrijfsvoertuig : Vermijd hoge boetes !!
Wanneer een verkeersovertreding wordt begaan met een voertuig ingeschreven op naam van een rechtspersoon (NV, BV,…) is deze verplicht om binnen de 15 dagen nadat hierom wordt gevraagd de identiteit van de bestuurder mee te delen (art. 67ter Wegverkeerswet). 

Het innen van geldboetes wordt georganiseerd via de website www.verkeersboetes.be. De door politie of parket verstuurde brieven bevatten de vraag naar de identiteit van de bestuurder.

Dit veroorzaakt vaak verwarring omdat de verplichting voor de rechtspersoon om de identiteit van de bestuurder mee te delen op deze brief wordt vermeld onder het gedeelte "Hoe betwist u de verkeersboete?". Op voornoemde website moet u dan het betwistingsformulier invullen en de identiteit van de bestuurder meedelen.

Hoewel hiermee grote onduidelijkheid wordt veroorzaakt is recente rechtspraak van oordeel dat dit niet kan leiden tot vrijspraak voor een overtreding van art. 67ter Wegverkeerswet. De verplichting tot mededeling van de identiteit van de bestuurder is een verplichting die voortvloeit uit de wet en dat iedereen geacht wordt de wet te kennen. Naar onze mening kan in bepaalde omstandigheden de vraag gesteld worden of er geen sprake is van onoverkomelijke dwaling die wordt veroorzaakt door deze onduidelijke en dubbelzinnig instructies.

Hoe dan ook raden wij u aan om tijdig de identiteit van de bestuurder van het voertuig ingeschreven op naam van uw rechtspersoon door te geven. Een lijst bijhouden met de gegevens van de bestuurders die met het voertuig rijden of de gebruikelijke bestuurder registreren in de Kruispuntbank Voertuigen kan u hierbij helpen.

Heeft u hierover verder nog vragen aarzel dan niet om ons te contacteren.

www.paesenneyens.be

Gratis eerste advies elke vrijdag tussen 09u – 12u zonder afspraak (volledig corona proof !)

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in & ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

Blijf in het nu

In de kijker

Contacteer ons

Advocaten PAESEN-NEYENS-DIRCKX

Wilt u dat Advocatenkantoor PAESEN-NEYENS-DIRCKX uw juridische zaken behartigt, neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.