Algemene voorwaarden: afdwingbaar of niet?Algemene voorwaarden kunnen op diverse plaatsen te vinden zijn: op de voorzijde van een contract of bestelbon, op de achterzijde, op een afzonderlijk document waarnaar wordt verwezen,... 

Om de algemene voorwaarden ook daadwerkelijk te kunnen inroepen, dient echter voldaan te zijn aan 2 voorwaarden.

Enerzijds moet de persoon tegen wie men de algemene voorwaarden wenst in te roepen effectief kennis hebben genomen van de voorwaarden en anderzijds moet deze persoon ook de algemene voorwaarden aanvaard hebben.  

Algemene voorwaarden die slechts op verzoek verkrijgbaar zijn voldoen volgens de rechtspraak niet aan deze criteria.

Ten slotte enkele tips:
  • Maak per transactie minstens 1 keer uw algemene voorwaarden over aan uw klant, zulks voorafgaandelijk of uiterlijk op het moment van contractsluiting.
  • Indien uw klant een consument is laat u hem/haar best de algemene voorwaarden ondertekenen voor akkoord.
  • Plaats bij voorkeur uw algemene voorwaarde op de voorzijde van de bestelbon. Plaatst u ze toch op de achterzijde, verwijs er dan expliciet naar op de voorzijde in het vet en omkaderd.
Contacteer ons vrijblijvend voor het opstellen van algemene voorwaarden of nazicht van uw bestaande voorwaarden.Meest Recente Posts

Schrijf u hier in & ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

Blijf in het nu

In de kijker

Contacteer ons

Advocaten PAESEN-NEYENS-DIRCKX

Wilt u dat Advocatenkantoor PAESEN-NEYENS-DIRCKX uw juridische zaken behartigt, neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.