Verschillende mogelijkheden om te scheidenWanneer echtgenoten - of één van hen - beslissen om te scheiden, zijn er diverse manieren om de echtscheiding te bekomen.

Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de mogelijkheden:

1. Echtscheiding door onderlinge toestemming (ook wel EOT genoemd)

Onderlinge toestemming betekent dat u samen tot afspraken wil komen. Onder begeleiding van een advocaat, bemiddelaar of notaris maakt u allesomvattende afspraken over de inboedel, onroerende goederen, de kinderen, de financiën,… Deze afspraken worden uitgeschreven in een EOT-overeenkomst, die door beide echtgenoten wordt ondertekend en vervolgens door de rechtbank wordt bekrachtigd.  

Een echtscheiding door onderlinge toestemming is enkel mogelijk wanneer er een akkoord is over álles. Van zodra er 1 punt is waarover partijen het onderling niet eens geraken, kan de echtscheiding niet op deze grond worden uitgesproken.

2. Echtscheiding door onherstelbare ontwrichting (ook wel EOO genoemd)

Voor deze vorm van echtscheiding wendt één echtgenoot, ofwel beide echtgenoten samen, zich tot de familierechtbank. Naast de echtscheiding zelf kan ook worden gevraagd om andere aspecten die gepaard gaan met de relatiebreuk te regelen, zoals bijvoorbeeld maatregelen met betrekking tot de kinderen.

Indien het bewijs wordt geleverd dat het huwelijk onherstelbaar ontwricht is (vb. huiselijk geweld of bedrog), spreekt de rechtbank de echtscheiding onmiddellijk uit.

Het huwelijk wordt eveneens geacht onherstelbaar te zijn ontwricht wanneer beide echtgenoten gedurende een bepaalde periode apart wonen. Zo wordt de echtscheiding onmiddellijk uitgesproken wanneer de echtgenoten op het moment van inleiding reeds 6 maanden gescheiden leven.

Wanneer beide echtgenoten hun wil tot echtscheiding uiten, maar ze nog geen 6 maanden apart wonen, spreekt de rechtbank de echtscheiding uit na een reflectieperiode van 3 maanden. Wil slechts één van de echtgenoten scheiden en de andere niet, dan duurt de reflectieperiode 1 jaar.

Ook bij deze vorm van echtscheiding is er ruimte om onderling (deel-)akkoorden te maken, of om over het geheel dan wel over bepaalde aspecten te bemiddelen. 

Het ene sluit derhalve het andere niet uit. 

Voor meer informatie hieromtrent kan u steeds vrijblijvend contact opnemen met onze advocaten of bemiddelaars.


Meest Recente Posts

Schrijf u hier in & ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

Blijf in het nu

In de kijker

Contacteer ons

Advocaten PAESEN-NEYENS-DIRCKX

Wilt u dat Advocatenkantoor PAESEN-NEYENS-DIRCKX uw juridische zaken behartigt, neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.