Studenten die niet meer naar hun kot kunnen - wat met de huurprijs?


Veel studenten die een kot huren vragen zich af of ze nog wel de volledige huurprijs moeten betalen nu ze ingevolge de door de overheid getroffen maatregelen tijdelijk niet meer naar hun kot mogen als ze op hun thuisadres verblijven.
  • Principe
In principe dient de huurovereenkomst te worden nageleefd. Ook al treft de student geen fout dat het kot voor een bepaalde tijd niet zal worden gebruikt. Hij/zij dient in principe de huurovereenkomst te respecteren en dus ook de volledige huur te betalen.
  • Minnelijke aanpassing huurprijs
Wij raden de huurder aan om samen met de verhuurder tot een minnelijke oplossing te komen, bijvoorbeeld om de huurprijs in onderling overleg tijdelijk te verlagen (er is immers ook geen verbruik van nutsvoorzieningen in de lockdownperiode wanneer de student niet op kot verblijft).

Aan verhuurders wordt gevraagd om op redelijke wijze om te gaan met eventuele verzoeken tot tijdelijke opschorting van betaling.  
  • Overmacht
De huurder zou overmacht kunnen inroepen. Studenten kunnen immers het genot van de studentenkamer niet hebben wanneer ze thuis zitten aangezien de verplaatsing naar hun kot geen essentiële verplaatsing is. 

Noch de verhuurder, noch de huurder zijn verantwoordelijk voor het feit dat de student tijdelijk het genot niet kan hebben. Voor de student is dit dus een zaak van overmacht, want de oorzaak ligt bij de beslissing door de overheid. Volgens de risicotheorie dient de verhuurder het risico hiervan te dragen zodat in dat geval geen huur zou verschuldigd zijn voor de periode dat de student het genot niet kan hebben van zijn/haar kot.

Indien de verhuurder een marktpartij is en de huurder een consument, dan is het recht om overmacht in te roepen zelfs als dwingend recht verankerd in het Wetboek Economisch Recht. (http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pllanguage=nl&cn=2013022819&caller=list&fromtab=wet

Deze denkwijze is echter onder voorbehoud. De rechters zullen zich hierover nog moeten uitspreken.

Wij volgen de rechtspraak op de voet en zullen u verder informeren van zodra het standpunt van de rechtbanken hierover gekend is.

Heeft u vragen over uw huurcontract, contacteer ons gerust telefonisch op 089/25.85.25 of per e-mail advocaten@paesenneyens.be.
Wij werken in deze periode achter gesloten deuren maar blijven dagelijks bereikbaar tijdens de kantooruren. 

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in & ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

Blijf in het nu

In de kijker

Contacteer ons

Advocaten PAESEN-NEYENS-DIRCKX

Wilt u dat Advocatenkantoor PAESEN-NEYENS-DIRCKX uw juridische zaken behartigt, neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.