Verblijfsregelingen in tijden van het coronavirus


We merken dat er bij gescheiden ouders heel wat onzekerheid en ongerustheid heerst over het naleven van de verblijfsregeling van hun kind(eren) nu we gebonden zijn aan strikte maatregelen ingevolge de strijd tegen het coronavirus.

Hieronder volgt een overzicht van de richtlijnen die gelden in deze "coronatijden".

  • A. Uitgangspunt: naleving van de verblijfsregeling
Het principe is nog steeds dat verblijfsregelingen moeten worden nageleefd zoals altijd. Het is zowel in het belang van het kind als in het belang van beide ouders om elkaar te blijven zien.

De huidige (op datum van 27/03/2020) coronamaatregelen verbieden niet dat kinderen naar hun ouders worden gebracht en dat er wissels plaatsvinden in het kader van verblijfsregelingen. Deze verplaatsingen worden beschouwd als noodzakelijke verplaatsingen en zijn dus toegestaan.  

  • B. Vakantieregeling of regeling schooljaar?
Tijdens de Paasvakantie geldt de verblijfsregeling die tijdens de schoolvakanties van toepassing is. Voor de periodes daarbuiten geldt de verblijfsregeling van tijdens het schooljaar, óók indien de scholen gesloten blijven ingevolge de maatregelen.

  • C. Uitzondering 1: onderling akkoord over afwijkende regeling
Van de verblijfsregeling kan steeds worden afgeweken indien beide ouders daarin vrijwillig toestemmen. 

  • D. Uitzondering 2: noodtoestand omwille van het coronavirus
- Eén van de ouders of een bij de ouder inwonende persoon is besmet met corona:  

In dit geval wordt het afgeraden om het kind over te brengen naar de ouder die besmet is en blijft het kind best bij de niet-besmette ouder. Indien het kind echter al verbleef bij de besmette ouder, wordt aanbevolen om het kind daar te laten verblijven en hem/haar niet over te brengen naar de niet-besmette ouder.

- Het kind is besmet met corona:

In dit geval wordt aanbevolen om het kind niet meer over te brengen van de ene naar de andere ouder, maar hem/haar te laten uitzieken bij de ouder waar hij/zij verblijft.

- Wanneer wordt iemand geacht te zijn besmet?

Indien er een medisch attest voorhanden is dat een coronabesmetting vaststelt, is uiteraard geen discussie mogelijk en dient te worden gehandeld conform de 2 puntjes hierboven.

Indien er een medisch attest voorhanden is voor 7 dagen werkonbekwaamheid ingevolge mogelijke coronabesmetting en de persoon in kwestie 7 dagen in thuisisolatie wordt geplaatst, is het aangewezen om gedurende die 7 dagen te handelen alsof er sprake is van een besmetting (zie de eerste 2 puntjes van uitzondering 2). Indien na 7 dagen thuisisolatie geen besmetting wordt vastgesteld, dient de gewone verblijfsregeling te worden hervat.

Indien er geen medisch attest voorhanden is dient het gewone uitgangspunt te worden gevolgd, met name het naleven van de verblijfsregeling.

Voor meer kindgerelateerde informatie over corona kan u een kijkje nemen op https://www.opgroeien.be/veelgestelde-vragen-coronavirus .  

Wenst u concreet advies in uw persoonlijke situatie, contacteer ons gerust.
Wij blijven telefonisch of per e-mail bereikbaar.

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in & ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

Blijf in het nu

In de kijker

Contacteer ons

Advocaten PAESEN-NEYENS-DIRCKX

Wilt u dat Advocatenkantoor PAESEN-NEYENS-DIRCKX uw juridische zaken behartigt, neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.