Uw partner betaalt mee aan uw woonlening. Kan hij/zij dit terug eisen bij beëindiging van de relatie ?


Het komt geregeld voor: de ene partner bezit een woning, de andere partner neemt zijn/haar intrek in de woning van de ene partner en gaat vervolgens mee de lening afbetalen. Er wordt geen wettelijke samenwoning of huwelijk gesloten.

Wanneer de relatie wordt beëindigd tracht de andere partner vaak de door hem/haar betaalde aflossingen aan de lening van de ene partner terug te vorderen.

Het Hof van Beroep te Gent heeft geoordeeld dat van feitelijk samenwonende partners wordt verwacht dat zij, op basis van een tussen hen verondersteld solidariteitsgevoel, elk naar best vermogen en in verhouding tot hun (financiële) middelen en mogelijkheden bijdragen in de periodieke kosten en noden van hun gezamenlijke huishouding.

De solidariteitsbijdrage kan worden uitgevoerd zowel door het vervullen van huishoudelijke en aanverwante taken, als door financiële bijdragen.

Het Hof oordeelde dat de vrijwillige uitvoering van verbintenissen om bij te dragen in de lasten van het feitelijk gezin, latere vergoedingsaanspraken verhindert.

Tevens werd benadrukt dat de ene partner ook gedurende jaar en dag heeft gewoond in de woning van de andere partner.

De vordering waarbij de ene partner het door haar betaalde gedeelte van de lening van de andere partner terugvorderde, werd aldus afgewezen.

Wenst u meer informatie over dit topic, contacteer ons gerust.
www.paesenneyens.be


Meest Recente Posts

Schrijf u hier in & ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

Blijf in het nu

In de kijker

Contacteer ons

Advocaten PAESEN-NEYENS-DIRCKX

Wilt u dat Advocatenkantoor PAESEN-NEYENS-DIRCKX uw juridische zaken behartigt, neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.