Vernieuwing van het erf- en schenkingsrechtIn België kunnen ouders hun kinderen niet onterven.
Een deel van de erfenis, het reservataire deel, moet verplicht terechtkomen bij de erfgenamen in rechte lijn (kinderen, kleinkinderen,…). De rest van het vermogen, het beschikbare deel, kan de erflater nalaten aan wie hij maar wil. Tot nu hing die wettelijke reserve af van het aantal kinderen: hoe meer kinderen, hoe kleiner het beschikbare deel.

In het nieuwe erfrecht is het reservataire deel voor de kinderen beperkt tot de helft van de nalatenschap, ongeacht het aantal kinderen. De manoeuvreerruimte wordt dus groter voor wie iets wil nalaten aan bijvoorbeeld de kinderen van zijn nieuwe partner, aan een goed doel of rechtstreeks aan zijn kleinkinderen.  

Ook betreffende schenkingen zal één en ander veranderen.

Een schenking aan toekomstige erfgenamen is eigenlijk een voorschot op de erfenis. De schenking moet na het overlijden in de aangifte van de nalatenschap worden vermeld en maakt deel uit van het geheel dat onder de erfgenamen wordt verdeeld. Bij roerende goederen wordt de waarde bepaald op het moment van de schenking, bij onroerende goederen op het moment van het overlijden.

Stel dat ouders aan hun zoon een appartement aan zee schenken dat 200.000 euro waard is, en aan hun dochter een effectenportefeuille van dezelfde waarde. Heel wat jaren later overlijden de ouders. De effecten zijn dan 400.000 euro waard en de prijs van het appartement is gestegen tot 300.000 euro. In de aangifte van de nalatenschap staat 200.000 euro, of de oorspronkelijke waarde, vermeld voor de effecten, en 300.000 euro, of de huidige waarde, voor het appartement. Het verschil tussen beide schenkingen bedraagt 100.000 euro, waarvan de broer de helft aan zijn zus moet geven.  

In het nieuwe erfrecht moet de erfgenaam de waarde van een geschonken goed aanpassen aan de inflatie vanaf de schenking tot het overlijden. Onroerende en roerende goederen worden dus voortaan gelijk behandeld.

De nieuwe regels zijn van toepassing op nalatenschappen die openvallen vanaf 1 september 2018. Voor overlijdens voor die datum zijn de oude regels van toepassing.

Virusvrij. www.avast.com

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in & ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

Blijf in het nu

In de kijker

Contacteer ons

Advocaten PAESEN-NEYENS-DIRCKX

Wilt u dat Advocatenkantoor PAESEN-NEYENS-DIRCKX uw juridische zaken behartigt, neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.