Onbetaalde facturen: hoe invorderen?De invordering van onbetwiste facturen tussen ondernemingen is sedert enkele maanden heel wat makkelijker geworden. De wetgever heeft ervoor geopteerd om een nieuwe procedure te ontwikkelen die moet toelaten om onbetwiste schulden in te vorderen zonder dat men langs de rechter moet passeren.  Schulden zullen geïnd kunnen worden door een eenvoudige ingebrekestelling en daaropvolgend PV van gerechtsdeurwaarder, waarna desnoods beslag kan worden gelegd. Het invorderen van onbetwiste geldschulden tussen ondernemingen wordt op die manier efficiënter, sneller en goedkoper gemaakt. Eén van de redenen voor invoering van de procedure is dat laattijdige betalingen door eigen klanten nog steeds de oorzaak is voor 10% van de faillissementen in België.

Waar een gerechtelijke procedure voorheen nog noodzakelijk was om gedwongen betaling van openstaande facturen te verkrijgen, is de nieuwe procedure eerder administratief van aard en komt de rechtbank principieel niet meer tussen. De administratieve inningsprocedure voor onbetwiste geldschulden is echter niet verplicht, de schuldeiser kan er nog steeds voor kiezen om via de klassieke gerechtelijke procedure zijn facturen in te vorderen. Indien er betwisting bestaat omtrent de betreffende facturen, kan de administratieve inningsprocedure niet worden toegepast en is het hoe dan ook de rechtbank die het geschil dient te beslechten.

Advocatenkantoor Paesen & Neyens werkt met vaste tarieven voor invorderingen, waardoor het ook voor kleine facturen interessant kan zijn om tot invordering over te gaan.Virusvrij. www.avast.com

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in & ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

Blijf in het nu

In de kijker

Contacteer ons

Advocaten PAESEN-NEYENS-DIRCKX

Wilt u dat Advocatenkantoor PAESEN-NEYENS-DIRCKX uw juridische zaken behartigt, neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.