De advocaat anno 2017: Enkele mythes ontkracht


De juridische sector is volop in beweging en het gerechtelijk landschap werd inmiddels grondig hertekend.

Minister Koen GEENS heeft reeds een aantal ingrijpende wijzigingen doorgevoerd en basiswetgevingen aangepast met als doel de gerechtelijke procedures te vereenvoudigen, de rechtbanken meer te ontlasten (o.a. door bemiddeling aan te moedigen) en het aantal procedures te verminderen.

Deze reeds doorgevoerde (en toekomstige) wijzigingen vergen ook van de advocaat anno 2017 een andere aanpak.

Nochtans ervaren wij in de praktijk dat nog een aantal misverstanden bestaan over de werking van een advocaat die wij bij deze wensen uit te klaren :

·         DUUR :

Advocaten worden als duur ervaren.

Wij denken dat dit vooral te wijten is aan het gebrek aan transparantie van de gefactureerde diensten en de onzekerheid over het uiteindelijke factuurbedrag.

PAESEN & NEYENS Advocaten hanteren een gedetailleerd en transparant facturatiesysteem en zullen, op verzoek van de cliënt, VOORAF een prijsraming/prijsopgave doen van de prestaties die zullen worden aangerekend. Indien gewenst kan een vast, vooraf overeengekomen, bedrag worden bepaald voor een gerechtelijke procedure (er kan zelfs een betalingsplan worden afgesproken).

Steeds zullen wij nagaan of de cliënt in aanmerking komt voor een Pro Deo – aanstelling of onze kosten ten laste kunnen worden genomen door de rechtsbijstandsverzekeraar (hetgeen bijvoorbeeld meestal het geval is bij verkeersinbreuken).

Voor zelfstandigen en bedrijven bieden wij tevens een “Business pakket juridisch advies en bijstand” aan waarbij, tegen een vast (laag) bedrag per maand, onbeperkt juridisch advies kan worden ingewonnen en de cliënt toegang krijgt tot een groot aantal modeldocumenten (opzeg huur, ontslag werknemer, ingebrekestelling, …).

Voor het invorderen van facturen hanteren wij eveneens vaste tarieven zodat ook bij lagere facturen het zinvol kan zijn deze facturen gerechtelijk in te vorderen.

·         EINDELOZE PROCEDURES en ONZEKERHEID :

Ontoereikende budgetten, personeelstekort, verouderde infrastructuur en gebrek aan digitalisering bij de rechtbanken leiden ertoe dat zaken veel te lang aanslepen terwijl zowel particulieren als zeker bedrijven liefst zo snel mogelijk een oplossing willen voor hun probleem/geschil.

Bovendien is er na afloop van een gerechtelijke procedure meestal maar één winnaar.

PAESEN & NEYENS Advocaten zetten hard in op digitalisering, efficiënt en doelgericht handelen om te komen tot een snel en afdoend resultaat. Om hiertoe te komen leggen wij  de nadruk op advies en bemiddeling en zijn ervan overtuigd dat na de totstandkoming van een goed akkoord ALLE partijen als winnaar uit de bus kunnen komen.

De advocaat anno 2017 is een ondernemer – juridisch dienstverlener die zijn cliënt juridisch adviseert en oplossingen aanbiedt eerder dan te opteren voor een gerechtelijke (onzekere en dure) procedure.

·         DREMPEL :

Wij ervaren dat, vermoedelijk mede veroorzaakt door het gebrek aan transparantie van de kosten, mensen nog steeds een bepaalde drempel moeten overwinnen om een advocaat te consulteren.

Tegenwoordig organiseren diverse instanties (OCMW’s, Vredegerechten) zitdagen waarop kosteloos juridisch advies kan worden gevraagd. Van deze faciliteiten wordt volop gebruik gemaakt.

PAESEN & NEYENS Advocaten willen inspelen op deze trend en bieden iedere vrijdag tussen 09 en 12u00 de mogelijkheid om zonder afspraak geheel kosteloos juridisch advies te komen inwinnen bij één van onze advocaten. Van laagdrempeligheid gesproken !

PAESEN & NEYENS Advocaten willen een rol spelen als advocaten anno 2017 en als juridische dienstverleners hun cliënten preventief bijstaan met advies en bemiddeling.

Komt het toch tot een procedure dan zullen duidelijke prijsafspraken worden gemaakt.

INVESTEREN IN CLIENTEN IS INVESTEREN IN DE TOEKOMST

www.paesenneyens.be

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in & ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

Blijf in het nu

In de kijker

Contacteer ons

Advocaten PAESEN-NEYENS-DIRCKX

Wilt u dat Advocatenkantoor PAESEN-NEYENS-DIRCKX uw juridische zaken behartigt, neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.