Wettelijk kader "POP-UP" handelszaken


Op 17.06.2016 heeft het Vlaams parlement een wettelijk kader goedgekeurd inzake tijdelijke handelshuurovereenkomsten. De reeds bestaande handelshuurwet is immers niet van toepassing op handelshuurovereenkomsten met een duurtijd van minder dan één jaar. Dit decreet biedt daarvoor een oplossing en is van toepassing op alle handelshuurovereenkomsten van één jaar of minder, ideaal voor tijdelijke handelszaken. Deze overeenkomsten zullen in principe van rechtswege eindigen op de einddatum van de overeenkomst. Partijen kunnen echter wel overeenkomen dat de overeenkomst (meerdere malen) wordt verlengd. De huurder heeft bovendien ook de mogelijkheid om de overeenkomst te beëindigen mits een opzegging van één maand. Het decreet is in werking getreden op 01.08.2016.Meest Recente Posts

Schrijf u hier in & ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

Blijf in het nu

In de kijker

Contacteer ons

Advocaten PAESEN-NEYENS-DIRCKX

Wilt u dat Advocatenkantoor PAESEN-NEYENS-DIRCKX uw juridische zaken behartigt, neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.