Nieuw statuut voor pleegouders


De Kamercommissie justitie heeft afgelopen woensdag een wetsvoorstel goedgekeurd dat een juridisch statuut vastlegt voor pleegouders. Dit voorstel dient nog te worden goedgekeurd in het parlement alvorens het in werking zal treden. Het statuut legt duidelijke rechten en plichten vast omtrent pleegouders, alsook hun verhouding ten opzichte van de ouders van het pleegkind.

Zo zullen pleegouders bijvoorbeeld de materiële bewaring krijgen van het kind. Dit betekent dat zij alledaagse beslissingen kunnen nemen omtrent bijvoorbeeld het veranderen van het kapsel van het kind of de toestemming geven om op schoolreis te gaan. Zij krijgen tevens het recht om over dringende medische ingrepen te beslissen. Tot nog toe diende de pleegouders steeds toestemming te vragen aan de ouders in dit soort aangelegenheden. Zij kunnen nu zelf in het belang van het kind hieromtrent beslissingen nemen.

De pleegouders zullen zelfs ingrijpendere taken op zich kunnen nemen, indien de ouders hiermee instemmen. Zo zal het voor pleegouders eventueel ook mogelijk zijn beslissingen te nemen omtrent de godsdienst, ontspanning of opleiding van een pleegkind. De overeenkomst met de ouders dient dan te worden bekrachtigd door de familierechter. Het ouderlijk gezag blijft wel nog steeds bij de ouders. Het is niet de bedoeling dat de rechten van de ouders worden ondermijnd, doch dat hierin een evenwichtige afweging wordt gemaakt ten aanzien van de rechten van pleegouders, die uiteindelijk de dagelijkse zorg voor het kind op zich nemen.

Pleegzorg is voorzien als een tijdelijke oplossing wanneer ouders niet of moeilijk kunnen instaan voor de zorg van hun kind. Kinderen kunnen voor een korte of langere tijd worden opgevangen door pleegouders, doch de uiteindelijke doelstelling is een terugkeer naar het ouderlijke milieu. Ook op dit vlak biedt het wetsvoorstel rechten aan pleegouders. Zo kunnen zij, na terugkeer van het kind bij zijn of haar ouders, een bezoekregeling vragen.
Ondanks het feit dat het wetsvoorstel een belangrijke stap in de goede richting is, blijven sommige punten nog onbesproken, zoals bijvoorbeeld het recht op ouderschapsverlof voor pleegouders.

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in & ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

Blijf in het nu

In de kijker

Contacteer ons

Advocaten PAESEN-NEYENS-DIRCKX

Wilt u dat Advocatenkantoor PAESEN-NEYENS-DIRCKX uw juridische zaken behartigt, neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.