Verstek en verzet in strafzaken


Potpourri II voert een nieuwe regelgeving in met betrekking tot het verzet in strafzaken. In het streven naar een zo efficiënt en eenvoudig mogelijke strafprocedure, wil de tweede potpourriwet het “strategisch misbruik” van het verzet zo veel mogelijk indijken om te vermijden dat de strafzaak vier keer moet worden behandeld zonder gegronde reden.

  • Aan de voorwaarden om regelmatig verzet aan te tekenen wordt eigenlijk weinig veranderd:
  • Het verzet moet worden aangetekend overeenkomstig de wettelijke vormen en termijnen;
  • Het bestreden vonnis moet bij verstek zijn gewezen;
  • Er mag geen voorafgaandelijk ontvankelijk hoger beroep zijn ingesteld tegen de verstekbeslissing.
In tegenstelling tot voorheen is het na de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving niet langer vanzelfsprekend dat de strafrechter de zaak nogmaals in verzet zal moeten behandelen wanneer het verzet ontvankelijk is aangetekend. De wetgever voorziet immers in strengere gronden met betrekking tot het ongedaan verzet, die er toe kunnen leiden dat het verzet als het ware “ex nunc onontvankelijk” wordt verklaard.

Concreet: wanneer het zeker is dat de eiser in verzet kennis had van de dagvaarding in de procedure waarin hij verstek heeft gelaten – wat het Openbaar Ministerie moet aantonen – wordt zijn verzet “ongedaan” verklaard indien hij geen gewag maakt van “overmacht” of van een “wettige reden van verschoning” ter rechtvaardiging van zijn verstek.

Bovendien vereist de nieuwe regelgeving dat de eiser in verzet persoonlijk of via een advocaat verschijnt in de verzetsprocedure. Wanneer hij nogmaals verstek laat gaan, ongeacht de reden en zelfs indien zijn verzet al ontvankelijk werd verklaard, is er ook sprake van ongedaan verzet en wordt dit niet meer behandeld. Tegen deze beslissing staat ook geen nieuw verzet meer open. Hoger beroep tegen de beslissing die het verzet ongedaan verklaart is wel nog mogelijk.

Houd er rekening mee dat de verzetstermijnen in het strafrecht nog steeds uiterst kort zijn, namelijk afhankelijk van de situatie 15 dagen na betekening van het verstekvonnis dan wel 15 dagen na kennisname hiervan.

Wordt u geconfronteerd met een verstekvonnis dat tegen u werd uitgesproken en overweegt u hiertegen stappen te ondernemen, aarzel niet om ons te contacteren. Advocatenkantoor Paesen & Neyens staat u bij met raad en daad.

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in & ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

Blijf in het nu

In de kijker

Contacteer ons

Advocaten PAESEN-NEYENS-DIRCKX

Wilt u dat Advocatenkantoor PAESEN-NEYENS-DIRCKX uw juridische zaken behartigt, neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.