De nieuwe familie- en jeugdrechtbank


Vanaf 1 september 2014 zijn de nieuwe familie- en jeugdrechtbanken in werking getreden. Concreet betekent dit dat alle familiale geschillen die ontstaan tussen partijen met gemeenschappelijke kinderen, tussen echtgenoten en tussen wettelijke samenwonenden tot de bevoegdheid zullen behoren van één rechtbank, de familierechtbank.

Deze familierechtbank zal deel uitmaken van de Rechtbanken van Eerste Aanleg. Elk gerechtelijke arrondissement zal dus een familierechtbank hebben. In iedere familierechtbank vindt men drie verschillende kamers terug, met name de familiekamer, de jeugdkamer en de kamer voor minnelijke regeling.

Door de wetgever wordt alle ruimte voorzien voor de totstandkoming van minnelijke akkoorden, hoewel een poging tot bemiddeling geenszins verplicht wordt gesteld. Er kan gedurende de procedure door de betrokken partijen wel steeds worden beslist om de zaak naar de kamer voor minnelijke regeling te verzenden indien zij denken dat er mogelijk toch een akkoord kan worden afgesloten. In dat geval kan hiervan een proces-verbaal van minnelijke schikking worden opgesteld door de rechtbank.

Daarnaast is het de bedoeling dat alle procedures, of deze nu te maken hebben met een echtscheiding of met het omgangsrecht ten aanzien van minderjarige kinderen, in één familiedossier worden gebundeld met één specifiek nummer. Dit zorgt ervoor dat de specifieke problematiek binnen één gezin meer transparant is voor de rechters en dat zij hiermee rekening kunnen houden bij het nemen van hun beslissingen. Ook voor de burger zorgt dit voor meer duidelijkheid aangezien zij hoofdzakelijk slechts bij één rechtbank dienen aan te kloppen voor hun familiale geschillen. Gedaan dus met de versnippering van de dossiers tussen verschillende rechtbanken. Eén familie - één dossier, dat is het principe dat door de wetgever wordt vooropgesteld.

De persoonlijke verschijning van de partijen tijdens de zittingen van de rechtbank wordt ook meer verplicht gesteld, zo dienen zij o.a. te verschijnen op de inleidingszittingen in het kader van bijvoorbeeld alimentatievorderingen alsook op de meeste zittingen met betrekking tot de gemeenschappelijke kinderen. Op deze manier krijgt de burger tevens het gevoel meer bij de procedure te worden betrokken.

Ook de kinderen zélf zullen meer voor de rechtbank dienen te verschijnen bij de lopende procedures. Iedere minderjarige ouder dan twaalf jaar zal automatisch een brief ontvangen van de rechter waarbij hij of zij geïnformeerd wordt over de mogelijkheid om gehoord te worden door de rechter of dit te weigeren indien hij of zij dit niet wenst. De minderjarige jonger dan twaalf jaar zal tevens gehoord kunnen worden op zijn of haar verzoek, dat van partijen, het openbaar ministerie en ambtshalve door de rechter.

De inrichting van de familie- en jeugdrechtbank zal na zes jaar worden geëvalueerd teneinde de werking en de werklast van de rechtbank na te gaan, in het bijzonder van de kamers voor minnelijke schikking.

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in & ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

Blijf in het nu

In de kijker

Contacteer ons

Advocaten PAESEN-NEYENS-DIRCKX

Wilt u dat Advocatenkantoor PAESEN-NEYENS-DIRCKX uw juridische zaken behartigt, neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.