Welke garantie heeft u bij de aankoop van consumptiegoederen?


U heeft een wasmachine gekocht en al na twee maanden is ze defect, er is een probleem met het tweedehands voertuig dat u bij een autoverkoper gekocht heeft, de salon die bij u geleverd is heeft een andere kleur dan besteld, ... .

In dit artikel leest u wat uw rechten zijn als consument en tot wie u zich moet richten.

Wettelijke garantie

Door de invoering van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van consumenten bij verkoop van consumptiegoederen (in werking getreden op 1 januari 2005) heeft iedere consument die consumptiegoederen (auto, koelkast, meubel, ...) koopt bij een professionele verkoper ten opzichte van deze verkoper een wettelijke garantie voor niet-conformiteit van het product (het geleverde goed komt niet overeen met het gevraagde of bestelde goed).

Men kan zich beroepen op de wettelijke garantie wanneer het goed :
  • Niet in overeenstemming is met de door de verkoper gegeven omschrijving (bijv. u heeft een beige salon besteld en men levert een rode)
  • Niet in overeenstemming is met het vereiste gebruik (bijv. u heeft een internet-TV besteld en de geleverde TV kan niet op internet worden aangesloten)
  • Niet geschikt is voor het gebruik waartoe soortgelijke goederen dienen
  • Niet de prestaties en kwaliteiten biedt die de consument redelijkerwijze mag verwachten gelet op de aard van het goed en de door de verkoper gedane mededelingen.

De wettelijke garantie geldt gedurende een periode van 2 jaar vanaf de levering van het goed. Indien de niet-conformiteit wordt vastgesteld tijdens de eerste 6 maanden na de levering moet de consument zelfs niets bewijzen (de niet-conformiteit wordt dan immers geacht reeds bestaan te hebben op het ogenblik van de levering van het goed).

Voor tweedehandsgoederen kan de wettelijke garantietermijn contractueel ingekort worden, zonder dat deze korter kan zijn dan 1 jaar. Bij aankoop van een tweedehandsvoertuig bij een professionele verkoper bijvoorbeeld beschikt u als consument over een wettelijke garantie van 1 jaar ook al vermeldt de verkoopovereenkomst een kortere termijn. Hierbij dient opgemerkt dat de vermelding op het koopcontract dat “het voertuig verkocht wordt in staat waarin het zich bevindt” de verkoper niet kan vrijstellen van zijn wettelijke garantieverplichting.

De consument die een niet-conformiteit vaststelt doet er goed aan dit zo snel mogelijk (schriftelijk) te melden aan de verkoper.

Indien de wettelijke garantiebepalingen van toepassing zijn heeft de consument recht op de kosteloze vervanging of herstelling van het goed of, indien dit onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan uitgevoerd worden, recht op een prijsvermindering of de ontbinding van de koop (eventueel verhoogd met een schadevergoeding).

Wat nu als u een gebrek aan het goed vaststelt na het verstrijken van de wettelijke garantietermijn ? Verliest u als consument elke bescherming?

Nee, u kan zich als consument nog steeds beroepen op de artikelen 1641 e.v. van het Burgerlijk Wetboek op grond waarvan de verkoper gehouden is tot vrijwaring van de verborgen gebreken van de verkochte zaak. De koper zal wel het bewijs moeten leveren dat er een gebrek bestond op het ogenblik van de verkoop.

Commerciële garantie


Het staat verkoper en consument uiteraard vrij een commerciële garantie overeen te komen zonder dat deze evenwel de wettelijke garantie mag verminderen of beperken.

Als consument heeft u dus recht op minstens twee jaar kwaliteit als u een nieuw product koopt.

Wordt u als consument geconfronteerd met een niet-conforme levering dan kan u best zo snel mogelijk actie ondernemen aangezien :
  • U de verkoper zo snel mogelijk moet inlichten over het gebrek
  • U na verloop van 1 jaar na de vaststelling van het gebrek niet meer naar de rechtbank kan stappen (zonder dat die termijn vóór het einde van de termijn van twee jaar garantie mag verstrijken)
  • zes maanden na levering van het goed u moet bewijzen dat er een gebrek is.

Advocatenkantoor PAESEN & NEYENS zal u hierbij met raad en daad bijstaan.

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in & ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

Blijf in het nu

In de kijker

Contacteer ons

Advocaten PAESEN-NEYENS-DIRCKX

Wilt u dat Advocatenkantoor PAESEN-NEYENS-DIRCKX uw juridische zaken behartigt, neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.