Wat kosten advocaat en gerecht?


Uit een tevredenheidsenquête van Test – Aankoop is immers gebleken dat de meerderheid van de Belgen hun advocaat te duur vinden en zeer slecht ingelicht zijn over diens ereloon en de totale kosten van de rechtszaak...

Advocatenkosten

Voor de berekening van de erelonen van een advocaat bestaan geen vaste tarieven. Iedere advocaat bepaalt dus in principe vrij zijn erelonen.

De wetgever, en meer bepaald artikel 446ter van het Gerechtelijk Wetboek, voorziet in dit verband wel uitdrukkelijk dat advocaten hun erelonen dienen te begroten ‘met de bescheidenheid die van hun functie moet worden verwacht, waarbij de begroting moet getuigen van een billijke gematigdheid’ en indien dit niet gebeurt het ereloon door de raad van de Orde wordt verminderd.

Bij de bepaling van het uurtarief kan rekening gehouden worden met de specialisatie van de advocaat, de hoogdringendheid of de aard van de zaak.

In plaats van te werken aan een vast uurtarief kunnen advocaat en cliënt ook opteren om het ereloon te berekenen volgens een bepaald percentage afhankelijk van de waarde van de zaak.

Betaalt de verliezende partij de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij?

Ja en nee.

De verliezende partij moet aan de in het gelijk gestelde partij een rechtsplegingsvergoeding (RPV) betalen. Dit is een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de partij die door de rechtbank in het gelijk werd gesteld.

Het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding is wettelijk bepaald en wordt vastgesteld o.m. in functie van de aard en de belangrijkheid van de zaak.

Bij een geschil met een waarde tussen 5.000 en 10.000 € zal de verliezende partij een rechtsplegingsvergoeding van 990€ (basisbedrag) moeten betalen aan de in het gelijk gestelde partij. Bij een niet in geld waardeerbaar geschil bedraagt de rechtsplegingsvergoeding 1.320 € (basisbedrag).

Gerechtskosten

De gerechtskosten, m.n. de kosten om een zaak voor de rechtbank te brengen en de kosten van deskundigen, worden steeds gedragen door de partij die door de rechtbank in het ongelijk werd gesteld.

Rechtsbijstand en pro deo

De kosten en erelonen van een advocaat alsook de gerechtskosten zijn echter niet steeds ten laste van de cliënt. Deze kosten worden vaak gedragen door de rechtsbijstandsverzekering van de cliënt (bijvoorbeeld de rechtsbijstandsverzekering bij de autopolis (verkeersongeval, snelheidsovertreding, ...), familiale polis (u bent het slachtoffer van slagen en verwondingen, burenhinder, ...), conflictenpolis (contractuele geschillen).

Uw advocaat zal u in dit verband voorafgaandelijk informeren en contact nemen met uw verzekeringsmaatschappij. Wanneer de verzekeringspolis voorziet in een tussenkomst, kan u steeds vrij uw eigen raadsman kiezen!

Afhankelijk van uw inkomen kan u tenslotte in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor een (al dan niet volledige) financiële tussenkomst van de overheid via het systeem van de juridische tweedelijnsbijstand (pro deo). Ook hier is het belangrijk dat uw advocaat u daarop voorafgaandelijk wijst.

Goede afspraken maken goede vrienden

PAESEN & NEYENS Advocaten bespreekt voorafgaandelijk en in samenspraak met de cliënt de wijze van tarifering met de cliënt en streeft naar duidelijke afspraken bij aanvang van de samenwerking.

Het werken met voorschotten (provisies), tussentijdse facturatie en het geven van een gedetailleerd overzicht van de kosten en erelonen sluit onaangename verrassingen uit. Indien de aard van de zaak het toelaat kan zelfs een vast totaalbedrag worden opgegeven zodat de cliënt vóór aanvang van de samenwerking een duidelijk beeld heeft van de totale kosten en erelonen en op dat ogenblik kan beslissen om al dan niet met ons kantoor samen te werken. Voor handelaars en bedrijven die te maken krijgen met onbetaalde facturen hanteren wij vaste en transparante incassotarieven.

Wij merken evenwel dat cliënten vaak te laat beroep doen op een advocaat, m.n. wanneer er reeds problemen zijn. Ons kantoor legt dan ook steeds meer de nadruk op de adviserende, preventieve en bemiddelende functie van de advocaat.

Laat uw belangrijke overeenkomsten (huurcontract, bouwcontract, ...) eens op voorhand nalezen zodat u achteraf niet met vervelende problemen zit.

Een advocaat, beter vroeg dan laat !

Meest Recente Posts

Schrijf u hier in & ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

Blijf in het nu

In de kijker

Contacteer ons

Advocaten PAESEN-NEYENS-DIRCKX

Wilt u dat Advocatenkantoor PAESEN-NEYENS-DIRCKX uw juridische zaken behartigt, neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.